zwembadverwarming-zonnecollectoren

DIMENSIONERING

Vermits alle zonnepanelen voor 1 mē zonoppervlak (bijna allemaal) eenzelfde rendement geven, is enkel de grootte van de collector-oppervlakte van belang (dus koop de goedkoopste)

WELKE OPPERVLAKTE ZONNECOLLECTOREN HEB JE NODIG?

Vermenigvuldig volgende factoren door aan te vinken:
VUL IN RESULTAAT
1) de oppervlakte van uw zwembad
      mē
2) geografische ligging
België, Nederland, Duitsland, U.K., Denemarken (x 1,25)
Polen, Noorwegen, Zweden (x 1,7)
 Spanje, Italie, Griekenland, Turkije, Portugal, Frankrijk (x 1)
3) afgedekt 's nachts (folie, zeil of lamellen)
 ja (x 0,5)
 neen (x 1)
4) hellingshoek van de collectoren
 0° (x 1,15) (horizontaal)
 35° (x 1)
 45° (x 1,1)
 90° (x 1,3)
5) oriëntering
 west of oost (x 1,2)
 zuid-west of zuid-oost (x 1,1)
 zuid (x 1)
Totale oppervlakte te plaatsen zonnecollectoren
Voorbeeld : uw afgedekt zwembad van 50mē staat in België en u gaat uw collectoren op uw dak van 45° leggen dat zuidoost gericht is :0,5 x 50 x 1,25 x 1,1 x 1.1 = 38 mē collectoren hebt u nodig om uw zwembadseizoen te verdubbelen en uw zwembadtemperatuur met +/- 6°C te verhogen

Uiteraard hebben wind, afstand tot zwembad, schaduw, zwembadisolatie ook nog invloed.

RELATIEVE OPBRENGST NAAR HELLING EN ORIENTERING