PLAATSING

Zols u kan zien, moet het water altijd van onder naar boven lopen om zeker te zijn dat de collector volledig gevuld wordt. Dus onderaan water toevoeren en vanaf het hoogste punt een terugloop voorzien.
De beluchter (op het bovenste punt) zorgt ervoor dat er lucht in het systeem kan zodra de pomp stil valt. Zoniet zouden de buisjes dichtzuigen door het gewicht aan water dat naar beneden wil en een onderdruk in de collector ceŽert.
In de winter moet men vermijden dat er water zit in de buizen om stukvriezen te voorkomen. De rubber mat zelf kan tegen vorst.

Uw filterpomp is sterk genoeg om het zwembadwater door de collectoren op het dak te sturen (max 6 m hoger zonder extra pomp) omdat er bijna geen drukverlies is.

Een algemeen schema voor de opstelling en werking van uw installatie ziet er als volgt uit:


1) zwembad
2) circulatiepomp
3) zwembadfilter
4) driewegkraan
5) regelaar
6) uitloopkraan
7) EPDM absorber
8) Beluchter
9)Verzamelbuis
10) draaistop


Reinig het dak en werk veilig. Kleef het profiel bovenaan vast met siliconenlijn met het breedste gedeelte naar beneden en schuin bovenaan.
Klik 4 collectorbuizen (1m) in elkaar (vb op uw terras) met lubrikant of zeep (niet met olie of vet) zodat de o-ring zich niet verplaatst (bolle zijde epdm naar boven) Duw ook de randverbinding in elkaar
Rol de mat van 1 m breedte op beginnende met de onderste headers. Plaats de bovenste headers tegen het profiel en maak ze om de 50 cm vast met een zwart UV- bestendig colsonbandje van 30 cm lengte.
Rol de mat verder uit tot beneden en klik ook onderaan de verzamelbuis in elkaar. Je kan een plankje verschuiven onder de matten om ze in elkaar te duwen. Bevestig ook onderaan het profiel met colsonbandjes elke 50 cm aan de verzamelbuis, maar kleef ze niet vast op het dak omdat de epdm het eerste jaar nog 1% kan krimpen.
Lijm de profielen aan elkaar met 10 cm profiel met pvc lijm zowel bovenaan als beneden, als de breedte tussen 2 en 6 m is zodat de ineen geklikte verzamelbuizen niet uit elkaar gaan bij het krimpen tijdens de winter. Bij grotere breedte van de collector kan je best twee collectoren in serie aan elkaar verbinden om de krimp van 1 cm per meter op te vangen.
Lijm aan de zijkanten elke meter een stuk profiel met gaatje op het dak zodat je daar uw polyester lint aan bevestigt en over de matten spant. In de breedte zou je minstens elke 2 m een stuk profiel met gaatje op het dak moeten plaatsen waar het lint door kan.
Klik de vier aansluitstukken met lubrikant vast en sluit diagonaal aan. Onderaan inkomend water, bovenaan uitstromend water.